Liên kết website

Thống kê truy cập

nông thôn mới

Đảng ủy xã Thắng Mố tổ chức hội nghị triển khai, học tập nội dung bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các kết luận, chỉ thị của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy Hà Giang.

13/05/2024 14:25 19 lượt xem

Sáng 13/5. Đảng ủy xã Thắng Mố tổ chức hội nghị triển khai, học tập nội dung bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các kết luận, chỉ thị của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy Hà Giang.

Đồng chí Cháng Văn Tuyên Bí Thư Đẩng uỷ xã quán triệt tại hội nghị

 Sáng 13/5. Đảng ủy xã Thắng Mố tổ chức hội nghị triển khai, học tập nội dung bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các kết luận, chỉ thị của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy Hà Giang.Các đồng chí trong thường trực Đảng ủy xã trực tiếp quán triệt các văn bản. Thành phần dự hội nghị có các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ xã, cán bộ công chức xã, cán bộ bán chuyên trách xã, công an xã, ban chi ủy của13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Hoàng Duyên

Tin khác