Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin chỉ đạo điều hành

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

18/07/2016 00:00 308 lượt xem

Sáng 8/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 với các huyện, thành phố. Các đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo, huyện Vị Xuyên; các báo cáo viên cấp tỉnh; các lực lượng vũ trang, hội đoàn thể… Dự tại điểm cầu các huyện, thành phố có Thường trực Huyện ủy, HĐND – UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc khối tuyên truyền, khoa giáo.

      Trong 6 tháng đầu năm, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo (BTG) T.Ư, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, BTG các cấp đã chủ động chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, kịp thời đảm bảo ý nghĩa và tính thời sự. Đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh… Trong đó, BTG các cấp đã tổ chức được hơn 900 hội nghị với trên 50.000 lượt cán bộ, đảng viên và trên 8.000 hội nghị do các tổ chức cơ sở đảng triển khai tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết 12, 13 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI), Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI…; tham mưu giúp các cấp ủy mở 180 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 12.800 cán bộ, đảng viên cơ sở về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đảng. Bên cạnh đó, BTG Tỉnh ủy phối hợp với BTG các huyện, thành phố tổ chức 1 cuộc điều tra xã hội học, nắm bắt dự luận về việc áp dụng thí điểm giảng dạy chương trình VNEN trên địa bàn tỉnh; làm tốt nhiệm vụ của bộ phận giúp việc cho cấp ủy thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thu đua “thực hiện tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”;…

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích trong công tác tuyên giáo 6 tháng qua. Đồng thời cũng chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại trong công tác này. Qua đó, đồng chí đề nghị BTG các cấp cần: Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền về nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của T.Ư, của tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” và nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; thực hiện tốt Chỉ thị 03 về “Nói đi đôi với làm” và Đề án số 02 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh và các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo; đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ các luận điệu sai trái, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tham mưu cho các cấp ủy Đảng chỉ đạo định hướng hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản và tuyên truyền về các ngày lễ lớn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ làm công tác tuyên giáo; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài PT – TH, Báo Hà Giang, các đội thông tin, chiếu bóng lưu động…

    Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly cảm ơn và tiếp thu những chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong 6 tháng cuối năm. Đồng chí cũng đề nghị BTG các cấp và các cơ quan trong khối tuyên truyền, các hội đoàn thể, các cấp ủy địa phương tiếp tục: Tăng cường xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch quán triệt, tuyên truyền lần 2 Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI; hướng dẫn xây dựng các chương trình hành động các cơ quan và của người đứng đầu cấp ủy, các ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai và thực hiện tốt cuộc thi viết tìm hiểu Nghị quyết 12 của T.Ư Đảng và Nghị quyết 16 của Đảng bộ tỉnh; cấp ủy đảng các cấp và cơ quan tuyên truyền rà soát lại các quy chế phối hợp và tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc phối hợp tuyên truyền; tiếp tục chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng…


Tin khác