Liên kết website

Thống kê truy cập

Danh sách văn bản

No Record Found
Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số 46-TB/ĐU 26/04/2024 THÔNG BÁO Phân công trực của Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã, cán bộ, công chức, công an, BCHQS xã Thắng Mố Dịp nghỉ Lễ ngày giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2024 (Từ ngày 27/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024)
26/04/2024 Luật Căn cước năm 2023 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 27/11/2023 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024), gồm 07 Chương, 46 Điều, quy định về: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
08/03/2024 DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THẮNG MỐ NĂM 2024
25/12/2023 CÔNG AN XÃ THẮNG MỐ thực hiện tuyên truyền về phòng, chống mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng Pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
160/QB -UBND 23/11/2023 Quyết định về việc công bố kết quả điều tra ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình làm nông lâm ngư nghiệp, hộ thoát nghèo năm 2023.
số 3944/CA 06/10/2021 Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại tố cáocấp xã
số 3944/CA 06/10/2021 Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại tố cáo cấp xã