Liên kết website

Thống kê truy cập

Công an xã Thắng Mố Tuyên truyền 10 điểm mới nổi bật - Luật Căn cước năm 2023:

Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 26/04/2024
Người ký
Trích yếu Luật Căn cước năm 2023 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 27/11/2023 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024), gồm 07 Chương, 46 Điều, quy định về: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Quốc phòng an ninh
Tệp đính kèm